Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

COMPETÈNCIA DIGITAL EN SALUT 2.0
COMPETÈNCIA DIGITAL EN SALUT 2.0
COMPETÈNCIA DIGITAL EN SALUT 2.0

L’objectiu del curs és adquirir i millorar els coneixements i habilitats en e-Health per donar respostes a les necessitats actuals de l’àrea de la salut, fent ús de la digitalització com a fil conductor per a la millora en eficàcia i eficiència de les intervencions dels professionals de la salut dirigides tant a la promoció i a l'educació de la salut de la població, així com potenciar els coneixements sobre salut dels professionals mitjançant la tecnologia i la digitalització per cuidar, formar, comunicar i tenir una adequada identitat digital a nivell professional i de la Institució.

 

Curs d'especialització. Any acadèmic 2018/2019

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Directora de l'Escola

Mercedes Abades

mabades@santpau.cat 

Coordinadora Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Coordinadora 1r Curs

Maria Serret

mserret@santpau.cat 

Coordinadora 2n Curs

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat 

Coordinadora 3r Curs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat 

Coordinadora 4t Curs

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Coordinadora de Mobilitat i intercanvis

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat 

Coordinadora Recerca

Eva Román

eroman@santpau.cat 

Coordinadora de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat 

Coordinador de Recursos docents

Antonio Torres Quintana

atorresq@santpau.cat

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Coordinadores Màsters
Atenció d'infermeria a persones amb problemes cardíacs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria gerontològica i geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria psiquiàtrica i salut mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat