Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Normativa econòmica

Normativa econòmica del Grau

Cada curs acadèmic els preus públics de matrícula son determinats pel Govern de la Generalitat de Catalunya en el Decret de preus públics publicat al DOGC. Així mateix, el Consell Social de la UAB pot fixar altres preus no especificats en aquest Decret.

El preus propis son fixats pel Patronat de l’EUI-Sant Pau.

+ Informació

 

Normativa econòmica dels Màsters

Cada curs acadèmic els preus dels màsters son determinats per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB.

D’altra banda l’EUI-Sant Pau, regula la part econòmica dels estudiants.

+ Informació

 

Llistat de taxes acadèmiques i de títols