Web Content Display Web Content Display

* En l'avaluació de les qüestions els valors corresponen a 1 = Gens satisfet fins a 10 = Molt satisfet

Qüestionari d’avaluació I JORNADA DE RECERCA DE L’EUI SANT PAU

*userIdliteral
*Dra. Montserrat Guillaumet: Creixement personal i professional al final dels estudis de grau. Visió de l’estudiant
 
*Dr. Antonio Torres: La mirada infermera és mirada d’artista #CuidArte @ArteCuid
 
*Dra. Serena Brigidi: Sensibilitzar en violències de gènere. @VsVgUVic un projecte de ApS en Infermeria
 
*Sra. Antonia Campolongo: Valoració d’una guia de consell dietètic en pacients amb Malaltia de Parkinson portadors de bomba d’infusió contínua de levodopa intraduodenal
 
*Sra. Neus Buil: Mirada infermera a darrera el quiròfan
 
*Sra. Mónica Romero: Percepció del pacient crític en relació a l’alta de UCI
 
*Sra. Seyla de Francisco: Addiccions: Enganxa’t a la Salut Emocional
 
*Sra. Adelaida Ramos: Vivència d’una malaltia oncològica avançada o terminal des de la perspectiva del pacient en acceptació de la seva pròpia mort.
 
*Sra. Marga Ríos: Visió del cos humà en el Bloc Quirúrgic
 
*Dra. Rosalía Santesmases: Alfabetització en salut: què és el que realment comprenen les persones que atenem?
 
*Dra. Elvira Hernández: Ferides cròniques: prendre consciència del que NO hem de fer
 
 

*1. OBJECTIUS ¿S’han cobert les expectatives que tenia a l’inici de la Jornada?
 
*2.METODOLOGIA - ¿Ha estat correcta la metodologia emprada?
 
*El domini dels temes tractats ha estat:
 
*3. ORGANITZACIÓ - L’organització ha estat correcte?
 
*4. GLOBAL Valoració global de la Jornada
 
*Aconsellaria la realització d’una nova Jornada?
 
 
Send Clear

Web Content Display Web Content Display

Informació sobre el tractament de dades dels Butlletins Sant Pau Ara
 

 

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, com a responsable del tractament i en compliment de Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, l’informa que les dades facilitades seran tractades amb la finalitat de poder valorar l’activitat docent proporcionada de forma independent a les dades de l'usuari proporcionades en la inscripció al curs. El tractament de les seves dades està legitimitat per l’article 6.1.f) del RGPD, atès que el tractament és necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament, sent els destinataris els serveis i departaments de la pròpia entitat, i concretament els de l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, dins de les seves funcions i competències. Les dades facilitades únicament seran conservades durant el temps necessari en relació a la finalitat esmentada, així com per complir amb les obligacions legals.

Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació, supressió, portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar la limitació, enviant la seva sol·licitud per escrit a l'adreça del responsable del fitxer adjuntant una fotocòpia del vostre DNI o document acreditatiu de la vostra identitat.

En cas de divergències pot adreçar-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. http://apdcat.gencat.cat/, o bé es pot posar en contacte amb el seu Delegat de Protecció de Dades a la següent direcció dpd@santpau.cat.

Acceptar   Cancel·lar