Breadcrumb Breadcrumb

News News

Back

Resolución SLT/1/2021, del 4 de enero

News
11/01/2021
Resolución SLT/1/2021, del 4 de enero, por la que se prorrogan las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.

L’evolució en les darreres setmanes de la situació epidemiològica a Catalunya ha obligat el Govern de la Generalitat a adoptar unes noves mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població del territori. Aquestes mesures especials estan recollides a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.  

 

Tota la docència dels centres docents de la UAB serà virtual, amb l’excepció de les pràctiques i les avaluacions, en les quals caldrà extremar les mesures de protecció.  

 Les condicions recollides a la instrucció es mantindran fins al dia 15 de febrer de 2021, data d’inici del segon semestre, si no hi ha mesures més restrictives per part del Departament de Salut.  

 

  

Podeu trobar més informació al Web sobre el coronavirus i a la resta de canals de comunicació institucionals.