Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Assegurança Complementària
Assegurança Complementària
Assegurança Complementària

Estudiants matriculats als màsters propis 2018/19

La UAB ofereix, a tots els seus estudiants, poder contractar una assegurança complementària. El període de cobertura és el curs acadèmic en el qual es contracta l'assegurança, és d'abast europeu, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com la no lectiva, incloses les vacances i pràctiques, dins i fora del campus universitari.

Per gaudir-ne cal que es contracti l'assegurança directament amb la companyia. El preu és de 5,14€  i s'ha de gestionar des de:

Després d'haver fet la contractactació, l'estudiant rebrà el certificat d'alta de l'assegurança (poliça) en 24/48 hores. Aquest certificat d'alta s'ha de portar a la Secretaria de l'Escola entre el 5 i 12 de setembre de 2018 de 10:30h a 14:00h i sempre abans de començar el màster en el que s'ha matriculat.

Preu: 5,14€ (estudis únicament a Espanya) 

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Silvia del Pino

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

Consergeria

César Diéguez 

 

seui@santpau.cat