Ruta de navegació

TFM-Oncologica

Treball Fi de Màster
Treball Fi de Màster
Treball Fi de Màster

El Treball de fi de Màster (TFG) és una assignatura/mòdul orientat a l’avaluació de les competències associades al títol.

El TFM és una activitat majoritàriament autònoma supervisada i avaluada per un tutor.

Té com a finalitat l’aplicació de les competències adquirides durant el procés formatiu seguit en el decurs del Màster  i constitueix un exercici integrador o de síntesi per a consolidar la formació rebuda.

HOSSPAU Menu