Camí de navegació Camí de navegació

Vés enrere

GuillaumetOlivesMontserrat

Professorat
Guillaumet Olives, Montserrat

Doctora per la UB

Màster en Ciències de la Infermeria

Diplomada en Infermeria

 

Àrea docent: Comunicació i TIC

Telèfon: 935 537 774

Correu: MGuillaumet@santpau.cat

Funcions: 

Professora a temps complet

Coordinadora de Mobilitat i Intercanvis

Tutora Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Horari d'atenció al públic/alumnat: A convenir, a través del correu electrònic

 

Docència:

Grau d'infermeria

Assignatura Curs Crèdits
Comunicació i TIC 1r 6 ECTS
Comunicació Terapèutica 2n 6 ECTS
Pràctic VIII (Pràcticum) 4t 21 ECTS
Treball Fi de Grau (TFG) 4t 9 ECTS

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu