Camí de navegació Camí de navegació

Notícies Notícies

Vés enrere

InstruccioUAB4degener2022

Notícies
04/01/2022
Instrucció 1/2022 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Instrucció 1/2022 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
 
Última Instrucció de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa a la docència, en el desenvolupament de les activitats teòriques es continuarà amb una presencialitat simultània de fins el 100% del total de l’aforament autoritzat . Això permet acomplir amb la Instrucció per a la planificació de la docència del curs 2021-2022 aprovada pel Consell de Govern el 8 de juliol i es podrà reformular d’acord amb l’evolució del control de la pandèmia.
 
Atès l’actual increment en el nombre de contagis i considerant la incidència que això pot tenir en el desenvolupament de les tasques acadèmiques, s’adoptaran mesures de flexibilització de les activitats docents i avaluatives durant les darreres setmanes del primer semestre, que seran concretades i comunicades per cadascun dels centres.
 
El segon semestre s’iniciarà en la modalitat de docència presencial mentre ho segueixin permetent les condicions establertes en les successives resolucions del Departament de Salut i en docència mixta en el cas que s’especifiquin limitacions addicionals.
 
4 de Gener de 2022