Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Treball Fi de Màster
Treball Fi de Màster
Treball Fi de Màster

El Treball de fi de Màster (TFG) és una assignatura/mòdul orientat a l’avaluació de les competències associades al títol.

El TFM és una activitat majoritàriament autònoma supervisada i avaluada per un tutor.

Té com a finalitat l’aplicació de les competències adquirides durant el procés formatiu seguit en el decurs del Màster  i constitueix un exercici integrador o de síntesi per a consolidar la formació rebuda.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu