Ruta de navegació

Assegurancaescolar

Assegurança escolar
Assegurança escolar
Assegurança escolar

L’assegurança escolar és obligatòria per als menors de 28 anys i protegeix de les contingències i de les despeses ocasionades dins del territori nacional. 

Per a més informació, consultes els webs de:

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat