Camino de migas Camino de migas

Visor de contenido web Visor de contenido web

Informes d’AQU Catalunya
Informes d’AQU Catalunya
AQU Catalunya

AQU Catalunya: L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), constituïda el 29 d'octubre de 1996 té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya. 

Seguint els enllaços, podeu consultar els següents documents realitzats per l'AQU Catalunya:

A través de l'enllaç que trobareu a continuació, podeu accedir al cercador d'informes d'avaluació elaborats per l'AQU Catalunya.

Visor de contenido web Visor de contenido web

Visor de contenido web Visor de contenido web

Visor de contenido web Visor de contenido web

Visor de contenido web Visor de contenido web