Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Presentació
Presentació
ATENCIÓ D'INFERMERIA AL NEN I A L'ADOLESCENT

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Identificar, descriure i analitzar les responsabilitats específiques de la infermera en l'àmbit de la pediatria per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització dels diferents equips de treball infermers.

- Fer una valoració integral del nadó, del nen i de l'adolescent i elaborar plans de cures infermeres individualitzats en funció de les necessitats i problemes de salut que presenta el nadó, el nen i l'adolescent i les de la seva família.

- Demostrar criteri i habilitat en l'aplicació de les teràpies convencionals i complementàries al nadó, al nen i a l'adolescent, utilitzant criteris de qualitat, seguretat basades en evidència científica.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent