Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Convocatòria ajuts ACA
Convocatòria ajuts ACA
Convocatòria ajuts ACA

Any acadèmic 2017/18

S'ha obert la convocatòria per a la concessió d'ajuts universitaris de centres adscrits (ACA) per aquest curs 2017/18, publicat al DOGC número 7636, RESOLUCIÓ EMC/1069/2018 del 14 de maig.

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 de juny al  6 de juliol del 2018.

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat (Ajuts ACA) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el web de l'AGAUR.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Resolució ajuts ACA

Any acadèmic 2016/17

S’han fet públiques, al tauler d’anuncis i al web de l’AGAUR, la resolució d’inadmesos i desistits i la resolució d’atorgament de la convocatòria d’ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA 2016/17).

Podeu consultar tota la informació a la pàgina web de l'AGAUR.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Silvia del Pino

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

Consergeria

César Diéguez 

 

seui@santpau.cat