Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Convocatòria ajuts ACA
Convocatòria ajuts ACA
Convocatòria ajuts ACA

Any acadèmic 2018/19

S'ha obert la convocatòria per a la concessió d'ajuts universitaris de centres adscrits (ACA) per aquest curs 2018/19, publicat al DOGC número 7881, RESOLUCIÓ EMC/1369/2019 del 17 de maig.

El termini de presentació de sol·licituds és del 24 de maig al 25 de juny del 2019.

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de Tràmits gencat (Ajuts ACA) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el web de l'AGAUR.

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Silvia del Pino

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

Consergeria

César Diéguez 

 

seui@santpau.cat