Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Assegurança complemèntaria
Assegurança complemèntaria
Assegurança complemèntaria

D’acord amb la normativa de la UAB per a la realització de pràctiques acadèmiques és obligatori que els estudiants disposin d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

La UAB ofereix a tots els seus estudiants l’assegurança complementària que consisteix en una assegurança d’accidents, de responsabilitat civil i assistència de viatge. El període de cobertura és el curs acadèmic en que es contracte l’assegurança.

Per ampliar informació, podeu consultar el web de la UAB.

 

Documentació relacionada:

Certificat de cobertures de la pòlissa de l'assegurança complementària
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària
Protocol de gestió de sinistres

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Assegurança complementària de mobilitat

Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi durant el curs cal que contractis l’assegurança complementària, que consisteix en una assegurança d’assistència de viatge que cobreix despeses mèdiques per malaltia o accident. El període de cobertura és el curs acadèmic en el qual es contracta l’assegurança.

Per ampliar informació, consulteu el web de la UAB.

 

Documentació relacionada:

Certificat cobertures pòlissa assegurança complementària de mobilitat
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària de mobilitat

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat