Ruta de navegación

Script RGPD formulari-de-sol-licitud-informacio-cursos-i-masters

Formularios Gestión

Dades usuari

*Nom i cognoms
*Email
*Telèfon de contacte

Dades de la petició

*Tipus d'informació demanada
  ALTRES (emplenar en Informació addicional)
Informació demanada dels Màsters
  ATENCIÓ D'INF. AL NEN I A L'ADOLESCENT
  INF. DE CURES AVANÇADES A LA PERSONA AMB PROBLEMES CARDIOVASCULARS
  INF. GERONTOLÒGICA I GERIÀTRICA
  INF. PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL
Informació demanada dels Cursos d'especialització
  ESTRATEGIA INF. EN PROCESSOS D'ALT IMPACTE EMOCIONAL
  CURES AVANÇADES D'INF. EN EL TRACTAMENT DE LES FERIDES CRÒNIQUES
  GESTIÓ PER A COMANDAMENTS INTERMEDIS D'INF.
  COMPETÈNCIA DIGITAL EN SALUT 2.0
Informació addicional

 
 
 

script formulari EUI_CursMasters

HOSSPAU Menu

Estudios

Informacióinterès

Información de interés
Directora de la Escuela

Mercedes Abades

mabades@santpau.cat 

Coordinadora Titulación

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Coordinadora 1er Curso

Maria Serret

mserret@santpau.cat 

Coordinadora 2º Curso

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat 

Coordinadora 3er Curso

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat 

Coordinadora 4º Curso

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Coordinadora de Mobilidad y intercambios

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat 

Coordinadora de Prácticas

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat 

Coordinadora de Investigación

Eva Román

eroman@santpau.cat 

Coordinadora de Calidad

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat 

Coordinador de Recursos docentes

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat

CoordinadoresMàsters

Coordinaciones de Master
Enfermería de Cuidados Avanzados a la Persona con Problemas Cardiovasculares

Mònica Romero

mromeropa@santpau.cat

 

Enfermería Gerontológica y Geriátrica

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat 

Enfermería Intensiva

M. Teresa Ricart

mricart@santpau.cat 

Enfermeria Oncológica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Enfermería Perioperatoria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atención de Enfermería al Niño y al Adolescente

Maria Serret

mserret@santpau.cat