Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Presentació
Presentació
INFERMERIA GERONTOLÒGICA I GERIÀTRICA

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Identificar i analitzar les responsabilitats i funcions específiques de la infermera en l'àmbit de la geriatria per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització del treball en equip en els centres geriàtrics i sociosanitaris.

- Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures tenint en compte les necessitats del pacient geriàtric i de la família, així com les característiques de l'entorn.

- Analitzar els indicadors d'eficiència i d'avaluació dels centres per garantir la qualitat de les cures i la seguretat del pacient.

- Dissenyar programes per promoure l'envelliment saludable i plans de prevenció per a la detecció del pacient fràgil i / o pacient de risc.

 

Docència

-Classes teoricopràctiques del 30/09/2021 al 31/03/2022 y del 19/05/2022 al 02/06/2022.

-Horari presencial de 8.30 a 13h, es podrà seguir excepcionalment online (amb control d’assistència).

-Classes online de 15 a 18h, es podrà fer el seguiment de les classes online en directe o en diferit.

 -Practiques clíniques  de novembre de 2021 a maig de 2022. De dilluns a divendres (excepte els dijous) en torns de mati o tarda.

Les pràctiques es planifiquen de manera individualitzada tenint en compte, sempre que sigui possible, les necessitats de cada estudiant.

Cas que es pugui demostrar una experiència professional en l’àmbit del programa, la direcció del Centre pot reconèixer com a superades  les pràctiques curriculars.

Link al programa del màster

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu