PresentacióIGG

Presentació
Presentació
INFERMERIA GERONTOLÒGICA I GERIÀTRICA

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Identificar i analitzar les responsabilitats i funcions específiques de la infermera en l'àmbit de la geriatria per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització del treball en equip en els centres geriàtrics i sociosanitaris.

- Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures tenint en compte les necessitats del pacient geriàtric i de la família, així com les característiques de l'entorn.

- Analitzar els indicadors d'eficiència i d'avaluació dels centres per garantir la qualitat de les cures i la seguretat del pacient.

- Dissenyar programes per promoure l'envelliment saludable i plans de prevenció per a la detecció del pacient fràgil i / o pacient de risc.

 

Docència

- Classes teoricopràctiques del 21/09/2023 al 06/06/2024. Els dijous matins de 8.30h a 13.30h i 3h setmanals de metodologia tutoritzada i treball autònom previ a la realització de les classes teoricopràctiques.

- Practiques clíniques  de novembre de 2023 a maig de 2024. De dilluns a divendres (excepte els dijous) en torns de mati o tarda.

 

Les pràctiques es planifiquen de manera individualitzada tenint en compte, sempre que sigui possible, les necessitats de cada estudiant.

Cas que es pugui demostrar una experiència professional en l’àmbit del programa, la direcció del Centre pot reconèixer com a superades  les pràctiques curriculars.

HOSSPAU Menu