PresentacióIGG

Presentació del Màster
Presentació del Màster
MÀSTER EN INFERMERIA GERONTOLÒGICA I GERIÀTRICA 

Objectiu general

Proporcionar una formació especifica en infermeria gerontològica i geriàtrica, que permeti, als professionals d’infermeria, assolir el lideratge en l'execució de les seves funcions en l'atenció a la persona gran en qualsevol àmbit assistencial, proporcionant cures integrals i de qualitat.

 

Dates i horari

Classes teoricopràctiques: del 26/09/2024 al 05/06/2025. Els dijous matins de 8.30h a 13.30h, i 3h setmanals de metodologia tutoritzada i treball autònom previ a la realització de les classes teoricopràctiques.
Pràctiques clíniques: de novembre de 2024 a maig de 2025. De dilluns a divendres (excepte els dijous) en torns de mati o tarda.
Les pràctiques es planifiquen de manera individualitzada tenint en compte, sempre que sigui possible, les necessitats de cada estudiant.
Cas que es pugui demostrar una experiència professional en l’àmbit del programa, la direcció del Centre pot reconèixer com a superades les pràctiques curriculars.

 

Informació general

 

Sol·licita més informació

 

PREINSCRIPCIÓ ONLINE

 

HOSSPAU Menu

Màster en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica