PresentacióIPSM

Presentació
Presentació
INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Definir i analitzar les responsabilitats específiques de la infermera en l'àmbit de la Salut Mental, per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització i direcció de l'equip infermer.

- Elaborar, aplicar i avaluar  plans de cures tenint en compte les necessitats del pacient psiquiàtric i la família, això com les característiques de l’entorn en tots els àmbits assistencials.

- Aprofundir en el desenvolupament de les relacions interpersonals malalt-família i equip de salut.

-  Demostrar habilitat en l'aplicació de l'entrevista psiquiàtrica.

- Utilitzar l'evidència científica en el camp de la infermeria psiquiàtrica i participar en la programació d'activitats de prevenció, que es realitzen a la població i principalment en els grups d'alt risc així com en el disseny i aplicació de plans de cures per al pacient amb problemes de salut mental.

 

Docència

- Classes teòriques del 13/09/2023 al 29/05/2024, tots els dimecres de 10 a 13.30h. i de 15 a 18.30h.
- Pràctiques clíniques De dilluns a divendres (excepte dimecres) en horari de 7 a 14h i de 14 a 21h.
 

Les pràctiques es planifiquen de manera individualitzada tenint en compte, sempre que sigui possible, les necessitats de cada estudiant.

Cas que es pugui demostrar una experiència professional en l'àmbit del programa, la direcció del Centre pot reconèixer com a superades les pràctiques curriculars.

HOSSPAU Menu