Ruta de navegació

InformesAQUCatalunya

Informes d’AQU Catalunya
Informes d’AQU Catalunya
Informes d’AQU Catalunya

AQU Catalunya: L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), constituïda el 29 d'octubre de 1996 té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya. 

Seguint els enllaços, podeu consultar els següents documents realitzats per l'AQU Catalunya:

A través de l'enllaç que trobareu a continuació, podeu accedir al cercador d'informes d'avaluació elaborats per l'AQU Catalunya.