Seminari de prevenció del risc cardiovascular amb l’exercici físic
Seminari de prevenció del risc cardiovascular amb l’exercici físic
Seminari de prevenció del risc cardiovascular amb l’exercici físic

 

L’EUI Sant Pau i la Fundació Cors Units organitzen aquest seminari amb un triple propòsit:

1. Incloure les bases fisiològiques en la recomanació d’exercici físic, com a formació transversal en els estudis universitaris de grau d’infermeria.

2. Augmentar la seguretat de l’estudiant com a futur professional en el consell i la prescripció de l’exercici físic.

3. Utilitzar l’exercici físic com a eina de promoció de la salut, considerant els beneficis de la pràctica de l’activitat física i l’exercici físic, no únicament en persones aparentment sanes, sinó també en aquelles amb algunes limitacions per a la pràctica de l’esport.

La presentació tindrà lloc el proper dimecres 13 d'octubre de 2021 a les 12h per als estudiants de 4t curs de GI.

 

                                                                                 

                                                                                   Inscripció