Ruta de navegació

Seminari de prevenció del risc cardiovascular amb l’exercici físic

Seminari de prevenció del risc cardiovascular  amb l’exercici físic
Seminari de prevenció del risc cardiovascular amb l’exercici físic
Seminari de prevenció del risc cardiovascular amb l’exercici físic
L'objectiu general del seminari és utilitzar l’exercici físic com a eina de promoció de la salut, considerant els beneficis de la pràctica de l’activitat física i l’exercici físic, no únicament en persones aparentment sanes, sinó també en aquelles amb algunes limitacions per a la pràctica de l’esport. Amb uns clars objectius específics:
 
1. Incloure les bases fisiològiques en la recomanació d’exercici físic, com a formació transversal en els estudis universitaris de grau d’infermeria.
2. Augmentar la seguretat de l’estudiant com a futur professional en el consell i la prescripció de l’exercici físic.
3. Utilitzar l’exercici físic com a eina de promoció de la salut, considerant els beneficis de la pràctica de l’activitat física i l’exercici físic, no únicament en persones aparentment sanes, sinó també en aquelles amb algunes limitacions per a la pràctica de l’esport.

D’una banda, el curs desenvolupa una metodologia docent interactiva, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge, orientada a l'adquisició de competències. L'adquisició de coneixements teòrics es realitza a través de continguts audiovisuals. 
 
D’altra, la consolidació d'aquests continguts teòrics i l'adquisició de competències es porta a terme mitjançant la formació pràctica, que consisteix en una sessió de realització dels exercicis físics conduïda pels docents i tècnics esportius a les instal·lacions del CEM Guinardó FC Martinenc i de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau