PAS
 • Baciero Lorza, Cristina
  Academic Management
 • Carballo Coll, Edna
  Gestió Acadèmica - Àrea de Comunicació
 • Pujol Oberholzer, Raquel
  Academic Management
 • Farré Caldés, Sara
  Gestió Acadèmica - Àrea Administrativa i Suport docent
 • Sánchez Tirado, Magdalena
  Academic Management
 • Taribó Ricou, Neus
  Academic Management
 • Diégiez Álvarez, César
  Concierge

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu