Breadcrumb

Descripcio

Descripció
Descripció
Descripció

En el procés de millora constant de la qualitat docent, la EUI Sant Pau, inicia al 2017 el projecte per incorporar la Simulació Clínica en la formació dels estudiants. El curs 2020/21, obrim les portes als nous espais ubicats en els espais annexes ubicats al costat de l’escola, i comencem el desplegament del projecte iniciant la implementació de la metodologia de simulació al 2on curs del grau en infermeria. Actualment, anem creixent cap als cursos superiors i a la formació de postgrau. 

La simulació clínica és una metodologia d'aprenentatge i avaluació, centrada en l'estudiant i amb retroalimentació immediata per part dels docents, que permet formar i avaluar els  futurs professionals de la salut, facilitant l’assoliment de les competències pròpies de la professió, amb la finalitat de garantir una cura a la persona, de més qualitat, més eficient i més segura.

La simulació suposa la introducció dels estudiants als procediments infermers bàsics i complexes, integrant els coneixements i habilitats en la cura de les persones. Els estudiants aprenen en un entorn que imita els contextos reals dels centres d’assistència en salut, adaptats segons el nivell formatiu de l’alumnat; des d’habilitats bàsiques a l’inici de l’aprenentatge fins a la integració de competències en cassos clínics simulats que promouen aspectes del rol propi, presa de decisions, competència ètica, comunicació, treball en equip i lideratge en les cures.

HOSSPAU Menu