Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Comissions
Comissions
Comissions

Comissió de Direcció

Està integrada per la directora del centre, que la presideix, i totes les caps d’àrea docent amb dedicació a temps complet a l'EUI.

Comissió d’Estudis i pel Disseny del Títol de Grau

Està integrada per la coordinadora de titulació i per totes les caps d’àrea docents amb dedicació a temps complet a l'EUI.

Comissió de Postgrau 

Està integrada per la directora del centre i la coordinadora de cada estudi de màster de l’EUI.

Comissió de Recerca i Qualitat 

Està integrada per la coordinadora de recerca i qualitat i per totes les caps d'àrea docent amb dedicació a temps complet a l’EUI.

Comissió de Mobilitat i Intercanvis

Està integrada per la coordinadora d’intercanvis i per totes les caps d'àrea docents amb dedicació a temps complet a l'EUI.

Consell d’Estudiants 

És l’òrgan de representació dels estudiants, està integrat pels representants de cadascun dels cursos de Grau.

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Directora de l'Escola
Mercedes Abades
mabades@santpau.cat