Assegurança complementària

 

Curs pràctic d'Especialització Cures avançades d'infermeria en la prevenció i el tractament de ferides cròniques 

D’acord amb la normativa de la UAB per a la realització de pràctiques acadèmiques és obligatori que els estudiants disposin d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

La UAB ofereix a tots els seus estudiants l’assegurança complementària que consisteix en una assegurança d’accidents, de responsabilitat civil i assistència de viatge. El període de cobertura és el curs acadèmic en que es contracte l’assegurança.

Per contractar l'assegurança cal fer-ho directament amb la companyia. El preu és de 5,14€  i s'ha de gestionar des de:

 

Documentació relacionada:

Certificat de cobertures de la pòlissa de l'assegurança complementària 2018-2019
Comunicat d'accident de l'assegurança complementària
Protocol de gestió de sinistres

 

Després d'haver fet la contractació, l'estudiant rebrà el certificat d'alta de l'assegurança (poliça) en 24/48 hores. Aquest certificat d'alta s'ha d'enviar per email  a la Secretaria de l'Escola (secretariaeui@santpau.cat) abans del 26 d'abril de 2019.

 

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Secretària de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Silvia del Pino

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

Consergeria

César Diéguez 

 

seui@santpau.cat