Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Guia de l'estudiant
Guia de l'estudiant
Guia de l'estudiant

Guia de l'estudiant de Grau en Infermeria

Aquesta guia està pensada com a eina de consulta per a tots els estudiants que cursen estudis a la nostra Escola i adreçada especialment als estudiants que s'incorporen per primera vegada al Centre.

Presentació

Ressenya històrica

Filosofia

Missió, visió i valors


Organització i òrgans de govern


Estudis oficials: Grau en Infermeria

        Objectius

        Competències

        Pla d'estudis

       Guia de les assignatures

        Programacions

        Pràctiques clíniques

        Professorat

Estudis Propis: màsters propis

Cursos d’especialització

Activitats d'extensió

Recerca

Calendaris

        Calendari acadèmic

        Calendari acadèmicoadministratiu
 

Normatives acadèmiques
 

Normatives econòmiques

 

Normativa règim disciplinari


Informació acadèmica

        Accés als estudis universitaris de grau de la UAB

        Beques i ajuts

        Matriculació

        Mobilitat i intercanvi

        Preus i formes de pagament

        Reconeixement i transferència de crèdits universitaris

        Reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau superior
 

        Règim de permanència


        Targeta i carnet d'estudiant

        Títols oficials

Altres tràmits

        Alta correu UAB

        Alta Campus EUI

        Certificats

        Legalització signatures

Serveis

        Seguretat

        Servei de fotocòpies

        Felicitacions, suggeriments i reclamacions

Directori

Plànol

 

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Coordinadores Màsters
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria Intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria Oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria Perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat 

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Coordinadores Màsters
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria Intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria Oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria Perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat