Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Guies de 4t curs del Grau en Infermeria
Guies de 4t curs del Grau en Infermeria
Guies de 4t curs del Grau en Infermeria

Any acadèmic 2022/23

Seguint els enllaços, podeu consultar les guies de les assignatures obligatòries del quart curs del Grau en Infermeria per al curs acadèmic 2022/23. 

Seguint els enllaços, podeu consultar les guies de les assignatures optatives del quart curs del Grau en Infermeria, corresponents als dos itineraris, per al curs acadèmic 2022/23.

Itinerari I: Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de la Cardiologia

Itinerari II: Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de l'Oncologia

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Directora de l'Escola

Mercedes Abades

mabades@santpau.cat 

Coordinadora Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Coordinadora 1r Curs

Maria Serret

mserret@santpau.cat 

Coordinadora 2n Curs

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat 

Coordinadora 3r Curs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat 

Coordinadora 4t Curs

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Coordinadora de Mobilitat i intercanvis

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat 

Coordinadora de Pràctiques

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat 

Coordinadora de Recerca

Eva Román

eroman@santpau.cat 

Coordinadora de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat 

Coordinador de Recursos docents

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Coordinadores Màsters
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria Intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria Oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria Perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat