Preus

Preus
Preus
Preus

Preus de matrícula dels màsters

Any acadèmic 2023/2024

 

Taxes acadèmiques i de títols

Any acadèmic 2022/2023

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó 

 

 

seui@santpau.cat