Ruta de navegació

Canvi d'estudis (Trasllats)

Accés al grau per canvi d'estudis universitaris espanyols

Canvi d'estudis curs acadèmic 2024/2025

Estudiants que sol·liciten canvi d’estudis

  • Presentació de sol·licituds: del 26/02/2024 al 22/03/2024 de 10h a 13h presencialment a la secretaria de l'EUI-Sant Pau.
  • Publicació de la Resolució d'admissió: 19/06/2024
  • Número de places: 9

Seguint l’enllaç, podeu accedir a l’imprès de sol·licitud que cal emplenar i entregar a Secretaria durant el període indicat.

 

Accés per canvi d'estudis universitaris estrangers

Canvi d'estudis curs acadèmic 2024/2025

Estudiants amb canvi d’estudis universitaris estrangers

  • Presentació de sol·licituds: del 26/02/2024 al 22/03/2024 de 10h a 13h presencialment a la secretaria de l'EUI-Sant Pau.

  • Publicació de la Resolució d'admissió: 19/06/2024
  • Número de places: 1

Seguint l’enllaç, podeu accedir a l’imprès de sol·licitud que cal emplenar i entregar a Secretaria durant el període indicat.

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Nerea Lluch

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó