Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Presentació
Presentació
ATENCIÓ D'INFERMERIA AL NEN I A L'ADOLESCENT

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Identificar, descriure i analitzar les responsabilitats específiques de la infermera en l'àmbit de la pediatria per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització dels diferents equips de treball infermers.

- Fer una valoració integral del nadó, del nen i de l'adolescent i elaborar plans de cures infermeres individualitzats en funció de les necessitats i problemes de salut que presenta el nadó, el nen i l'adolescent i les de la seva família.

- Demostrar criteri i habilitat en l'aplicació de les teràpies convencionals i complementàries al nadó, al nen i a l'adolescent, utilitzant criteris de qualitat, seguretat basades en evidència científica.

 

Docència

- Teòrica: De setembre a juny. Els dilluns de 9h a 13,30h i de 15h  a 18.30h.

- Pràctica: De gener a maig. De dimarts a divendres de 7h a 14h, de 14h a 21h o de  21h a 7h.

Les pràctiques es planifiquen de manera individualitzada tenint en compte, sempre que sigui possible, les necessitats de cada estudiant.

Cas que es pugui demostrar una experiència professional en l'àmbit del programa, la direcció del Centre pot reconèixer com a superades les pràctiques curriculars.

 

Link al programa del màster

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent