Ruta de navegació

Graueninfermeria

Grau en infermeria
Grau en infermeria
Grau en infermeria

Quin és l’eix central de l’EUI-Sant Pau?

La persona, i això queda reflectit en l’atenció individualitzada que es dedica a l’estudiant, en l’organització dels ensenyaments i en el treball en equip.

 

Quin és l’objectiu principal?

L’objectiu principal de l’EUI-Sant Pau com a centre d’ensenyament superior ha estat i és dur a terme un procés d’ensenyament – aprenentatge de màxima qualitat per formar infermers i infermeres generalistes amb preparació científica i humana i capacitat suficient per identificar i avaluar les necessitats  de salut de les persones i saber actuar en cada cas.

Pla d'estudis
+
Pla d'estudis

Guia de les assignatures
+
Guia de les assignatures

Programacions
+
Programacions

Pràctiques Clíniques
+
Pràctiques Clíniques

Guía de l'estudiant
+
Guía de l'estudiant

Mobilitat
+
Mobilitat

Pla d'Acció Tutorial
+
Pla d'Acció Tutorial

Treball Final de Grau
+
Treball Final de Grau

Seminari Prevenció de Riscos Laborals
+
Seminari Prevenció de Riscos Laborals

Seminari de prevenció del risc cardiovascular  amb l’exercici fisic
+
Seminari de prevenció del risc cardiovascular amb l’exercici fisic

HOSSPAU Menu

Estudis

Infointeres

Informació d'interès
Director de l'Escola

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat

Coordinadora Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat

Coordinadora 1r Curs

Maria Serret

mserret@santpau.cat

Coordinadora 2n Curs

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat

Coordinadora 3r Curs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Coordinadora 4t Curs

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat

Coordinadora de Mobilitat i intercanvis

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat

Coordinadora de Pràctiques

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Coordinadora de Recerca

Eva Román

eroman@santpau.cat

Coordinadora de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat

Coordinador de Recursos docents

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat

CoordinadoresMàsters

Coordinacions de Màster
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria Intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria Oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria Perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat