Ruta de navegació

Informesdeseguiment

Informes de Seguiment
Informes de Seguiment
La memòria anyal del seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)

La memòria anyal del seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat juntament amb els informes de seguiment de curs, de titulació i de centre, constitueixen els documents fonamentals per al seguiment de la qualitat.  

 

INFORMES DE SEGUIMENT
 

Escola adscrita a la UAB

Seguint els enllaços, podeu consultar els darrers informes de seguiment de l'EUI - Sant Pau elaborats per a la UAB: 

 

 

AUTOINFORME D'ACREDITACIÓ
 

En el següent enllaç es pot visualitzar l’autoinforme d'acreditació provisional dels Estudis d’Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau (EUI-Sant Pau) (només disponible del 6 al 10 de febrer de 2023)