Nouaccés

Nou accés
Nou accés
Nou accés

Grau en Infermeria 2024/25

Seguint els enllaços que trobareu més avall, podeu accedir a tota la informació, instruccions i documentació necessàries per formalitzar la matrícula dels estudiants de nou accés al Grau en Infermeria en el curs 2024/25. De la mateixa manera, també podeu consultar els calendaris acadèmic i academicoadministratiu i tota la informació relativa als preus i al règim de permanència.

Per a que la matriculació sigui fluida, és molt convenient que assisteixis a la sessió de benvinguda i d’informació sobre la matrícula programada el dia 11 de juliol de 2024 a les 12 h.

Els terminis de matriculació estan especificats en el calendari academicoadministratiu.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER TRAMITAR LA MATRICULA

INFORMACIÓ D'INTERÈS

 

Altres informacions d'interés

Com sol·licito el número de la Seguretat Social si no el tinc?

Si ja el tinc, on el puc consultar? 

InformaciointeresGestioAcademica

Informació d'interès
Coordinació de Gestió Acadèmica i Administrativa EUI

Cristina Baciero

Personal de Gestió Acadèmica

Edna Carballo

Sara Farré

Nerea Lluch

Raquel Pujol 

Magdalena Sánchez 

Neus Taribó