Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Manual processos SGIQ
Manual processos SGIQ
Manual de Processos del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)

Aquest Manual recull els processos i els procediments del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de l’EUI? Sant Pau, el document de referència per la seva elaboració i utilitzat com a base i fil conductor ha estat el Manual de processos del SGIQ de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Els processos es classifiquen en processos estratègics, processos clau i processos de suport, i fan referència a:

  • Processos estratègics (PE): s’inclouen cinc processos que proporcionen directrius per a la resta de processos, que guien l’EUI? Sant Pau cap a la consecució de la seva missió.
  • Processos clau (PC): s’inclouen nou processos més directament vinculats als programes formatius. S’hi inclouen també els processos orientats al seguiment del SGIQ.
  • Processos de suport (PS): s’inclouen deu processos que donen suport als processos clau o als processos estratègics, facilitant la consecució dels seus objectius. 

 

Manual de Processos del SGIQ - Modificat i aprovat el 14 de maig del 2015

Processos estratègics
+
Processos estratègics

Processos claus
+
Processos claus

Processos de suport
+
Processos de suport

Mapa de Processos
+
Mapa de Processos

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Visualització del contingut web Visualització del contingut web