Ruta de navegació

PresentacióII

Presentació
Presentació
INFERMERIA INTENSIVA

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Definir i analitzar les responsabilitats infermera en l'àmbit de les unitats de cures intensives al pacient crític, per actuar amb eficàcia i eficiència com a membre de l'equip infermer en les unitats d'hospitalització de pacients crítics i alhora contribuir a fer un bon ús dels recursos i coneixements.

- Identificar i valorar les característiques específiques del pacient en estat crític, la família i l'entorn i dissenyar plans de cures infermeres, basats en l'evidència científica, per al malalt crític en diferents situacions de complexitat que es poden produir durant el procés d'Hospitalització.

- Demostrar actitud i habilitats adequades en l'execució de les tècniques clíniques i dels procediments per donar atenció al malalt crític, amb criteris de responsabilitat i seguretat.

 

Docència

- Classes teoricopràctiques del 12/09/2023 al 14/06/2024, de dilluns a divendres de 8.30 a 14h.
- Pràctiques clíniques: de dilluns a divendres de 7 a 14h o de 14 a 21h. Durada de 10 setmanes programades de gener a juny (possible torn de nit)
 

Les pràctiques es planifiquen un cop finalitzat el període teòric i exclusivament a unitats de cures intensives.

HOSSPAU Menu