Banner
INFORME D’INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS   GRAU UNIVERSITARI EN INFERMERIA (Procés PS-07: Inserció laboral dels titulats)

Promoció 2018-2022

Els estudis sobre la inserció laboral dels estudiants que es graduen ens permet conèixer, entre d’altres, el temps, la qualitat i la via de la seva inserció en el món laboral, així com el grau de satisfacció respecte de la formació rebuda.

Des de l’any 2020 l’EUI Sant Pau col·labora en el model comú d’enquestes, mitjançant el conveni amb els centres adscrits amb AQU-UAB, amb la finalitat de donar a conèixer quina és la satisfacció dels titulats recents en relació amb els estudis que acaben de cursar.

En la següent infografia es mostren els principals resultats de l’Informe d’inserció laboral dels titutals  (Promoció 2018-2022)

Aquest informe analitza  la situació laboral i el grau de satisfacció dels titulats i titulades de Grau d’infermeria (promoció 2018-2022) de l’EUI- Sant Pau. La població de referència ha estat els 96 estudiants que integren la vuitena promoció de Grau d’infermeria (2018-2022) a l’escola de Sant Pau.