Ruta de navegació

PresentacióIO

Presentació
Presentació
INFERMERIA ONCOLÒGICA

Aquest màster pretén que l'estudiant sigui capaç de:

- Definir i analitzar les responsabilitats específiques de la infermera en l'àmbit de l'oncologia per actuar amb eficàcia i eficiència en l'organització i direcció de l'equip infermer.

- Dissenyar i aplicar plans de cures infermeres al malalt i família en el camp clínic del servei d'onco-hematologia integrant els coneixements, habilitats i actituds adquirides durant la seva formació especialitzada.

- Demostrar habilitat en l'aplicació dels tractaments terapèutics i/o farmacològics, tècniques diagnòstiques i els procediments tecnològics per actuar amb responsabilitat i garantir la seguretat del pacient.

- Aprofundir en el desenvolupament de les relacions interpersonals malalt-família i equip de salut, així com en estratègies de gestió emocional en les diferents etapes del procés de la malaltia.

- Desenvolupar la capacitat d'autoformació i recerca contínua en l'àrea.

 

Docència

- Classes teoricopràctiques: del 19/09/2023 al 18/06/2024, tots els dimarts de 9h a 14h i de 15h a 18,30h.
- Pràctiques clíniques: a planificar durant el període de gener a maig. De dilluns a divendres (excepte dimarts) de 7h a 14h o de 14h a 21h.
 

Les pràctiques es planifiquen de manera individualitzada tenint en compte, sempre que sigui possible, les necessitats de cada estudiant.

Cas que es pugui demostrar una experiència professional en l'àmbit del programa, la direcció del Centre pot reconèixer com a superades les pràctiques curriculars.

HOSSPAU Menu