Ruta de navegació

Masters

Màsters

Què t’ofereixen els màsters de l’EUI-Sant Pau?

Els màsters ofertats són títols propis, amb orientació professionalitzadora, que permeten obtenir un títol atorgat per la UAB d’acord amb la legislació sobre estudis de postgrau i formació permanent. Per garantir-ne la qualitat, l’EUI-Sant Pau, seguint la normativa de la UAB, aplica als plans d’estudis processos d’avaluació i d’exigència acadèmica similar als que es segueixen als estudis oficials.

 

Quin és l’objectiu principal dels màsters de l’EUI-Sant Pau?

L’objectiu principal és l’adquisició i/o renovació de tècniques i coneixements en un camp determinat a professionals de la salut.

Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent
+
Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent

Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars
+
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica
+
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Infermeria Intensiva
+
Infermeria Intensiva

Infermeria Oncològica
+
Infermeria Oncològica

Infermeria Perioperatòria
+
Infermeria Perioperatòria

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental
+
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

HOSSPAU Menu

Estudis

Infointeres

Informació d'interès
Director de l'Escola

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat

Coordinadora Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat

Coordinadora 1r Curs

Maria Serret

mserret@santpau.cat

Coordinadora 2n Curs

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat

Coordinadora 3r Curs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Coordinadora 4t Curs

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat

Coordinadora de Mobilitat i intercanvis

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat

Coordinadora de Pràctiques

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Coordinadora de Recerca

Eva Román

eroman@santpau.cat

Coordinadora de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat

Coordinador de Recursos docents

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat

CoordinadoresMàsters

Coordinacions de Màster
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria Intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria Oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria Perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat