Ruta de navegació

Missióvisióivalors

Missió, visió i valors
Missió, visió i valors
Missió, visió i valors

Missió

La missió de l'Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és formar infermeres i infermers competents i compromesos amb la societat i amb la professió. Capaços de donar resposta a les necessitats de cures de la persona, família i comunitat, respectant els seus drets, valors, costums i creences.

Té com a missió també, la creació i difusió del coneixement per contribuir al desenvolupament de la disciplina i a la millora de la qualitat de vida de la societat.

Ofereix una formació integral, centrada en l’estudiant i en el marc d’una cultura organitzativa de millora contínua de la qualitat, en un entorn de respecte i confiança en les persones.

Visió

L'Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau vol ser reconeguda com un Centre:

  • Compromès amb la formació i amb la professió infermera.
  • Referent de qualitat i excel·lència en la formació infermera, tant de grau com de postgrau, on l’eix és l’estudiant i l’objectiu la qualitat i la inserció professional de les titulades i els titulats.
  • Que ofereix una formació de postgrau innovadora i atractiva, amb orientació professionalitzadora i científica.
  • Amb una Organització, integrada per persones que comparteixen uns objectius comuns i que treballen juntes per aconseguir-los, accessible als usuaris, que gestiona amb criteris d’excel·lència, d’eficiència i de responsabilitat social.

Valors

Assumim com a valors fonamentals la llibertat, la igualtat, el respecte als drets humans, la justícia i la pau, valors democràtics i socials que permeten construir una societat lliure i igualitària. Altres valors compartits i que han de ser un imperatiu d’acció de tot el col·lectiu de l’EUI-Sant Pau són:

  • La responsabilitat, entesa com el valor que permet tenir la capacitat de prendre decisions d’una manera conscient i lliure, d’assumir les conseqüències que es derivin d’aquestes decisions i de respondre de les mateixes a qui correspongui sense desviar la responsabilitat pròpia cap als altres, ni diluir-la entre tercers o en el col·lectiu. Implica una actuació coherent i compromesa amb la nostra missió, visió i valors, ser transparents i retre comptes, més enllà del que estableix la legislació.
  • El respecte, és el valor que permet reconèixer, acceptar, apreciar i valorar les qualitats de l’altre i els seus drets. És a dir, el respecte és el reconeixement del valor propi dels drets dels individus i la societat
  • Compromís, entès com sentir-se involucrat personalment, en allò que es realitza, comprendre no tan sols el que la realitat “és” de fet, sinó també el que “hauria de ser” d’acord amb la justícia, valor fonamental expressat a la Declaració Universal dels Drets Humans. Opció ètica de la persona amb altres persones u organitzacions.