ACTIVITATS CIENTÍFIQUES
ACTIVITATS CIENTÍFIQUES
ACTIVITATS CIENTÍFIQUES

***

Aquest curs i amb motiu de la situació epidemiològica actual, no s'ha realitzar l'activitat científica prevista a l'inauguració del curs 2021/2022.

***