Breadcrumb

ASSOCIATED PROFESSORS

null BetbeséRoigAntonioJorge

Betbesé Roig, Antonio Jorge

Doctor en Medicina i Cirurgia

Llicenciat en Medicina i Cirurgia

 

Funcions: 

Professor a temps parcial

 

Docència:

 

Grau d'infermeria pla d’estudis nou (1471)

Assignatura

Curs

Crèdits

Estructura del Cos Humà                                                

1r             

6 ECTS  

Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I

1r3 ECTS

Funció del Cos Humà II

1r9 ECTS