ASSOCIATED PROFESSORS

null BrigidiSerena

Brigidi, Serena

Doctora per la Universitat Rovira i Virgili

 

Funcions: 

Professora a temps parcial

 

Docència:

Grau d'infermeria pla d’estudis nou (1471)

Assignatura

Curs

Crèdits

Cultura, Societat i Salut

1r6 ECTS