ASSOCIATED PROFESSORS

null Roman Abal, Eva M.

Roman Abal, Eva M.

Doctora per la UAB

Màster en Fisiologia Humana / Investigació Clínica Aplicada a Ciències de la Salut

Diplomada en Infermeria

 

Funcions: 

Professora a temps parcial

 

Docència:

Grau d'infermeria pla d’estudis 1471

Assignatura

Curs

Crèdits

Evolució de les Cures o el Pensament en Infermeria

1r

6 ECTS

Cures Infermeres a l'Adult I2n6 ECTS
   
Cures Infermeres en Situacions Complexes3r3 ECTS
   
Treball Final de Grau4t9 ECTS