ASSOCIATED PROFESSORS

null GonzálezGilarte,Laura

González Gilarte, Laura

Diplomada en Infermería

 

Funcions: 

Professora a temps parcial

 

Docència:

Grau d'infermeria pla d'estudis 1471

Assignatura

Curs

Crèdits

Cures Infermeres en Situacions Complexes

3r

3 ECTS