ASSOCIATED PROFESSORS

null MarinéMéndez,Albert

Mariné Méndez, Albert

Diplomat en Infermeria 

 

Funcions: 

Professor a temps parcial

 

Docència:

Grau d'infermeria pla d’estudis 1471

Assignatura

Curs

Crèdits

Cures Infermeres a l'Adult II

3r

3 ECTS

Cures Infermeres en Situacions Complexes3r3 ECTS