ASSOCIATED PROFESSORS

null VeraArtazcozPaula

Vera Artazcoz, Paula

Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona

Llicenciada en Medicina i Cirurgia

 

Funcions: 

Professora a temps parcial

 

Docència:

Grau d'infermeria pla d’estudis 1471

Assignatura

Curs

Crèdits

Estructura del Cos Humà

1r

6 ECTS

Diagnòstic per la Imatge i Funció del Cos Humà I

1r3 ECTS