ASSOCIATED PROFESSORS

null ZapataFenorLuis

Zapata Fenor, Luis

Doctor en Programa Oficial de Doctorat en Medicina

Llicenciat en Medicina

 

Funcions: 

Professor a temps parcial

 

Docència:

 

Grau d'infermeria pla d’estudis 1471

Assignatura

Curs

Crèdits

Estructura del Cos Humà

1r

6 ECTS

Funció del Cos Humà II

1r9 ECTS
Avenços Terapèutics i Tecnolòfics en Cardiologia4t3 ECTS