Ruta de navegació

BenvingudaDirectora

Benvinguda de la Direcció
Benvinguda de la Direcció
Benvinguda de la Direcció

En nom de l’equip de direcció de l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, de tot el professorat i de l’equip d’administració i serveis us dono la més cordial benvinguda.

Aquesta pàgina web pretén ser un instrument útil i àgil que faciliti la informació i la comunicació a tothom qui té una relació amb l’Escola, especialment als nostres estudiants – presents i futurs - així com per a tots els nostres visitants. 

Com a Centre d’Ensenyament Superior adscrit a la UAB, i d’acord amb la finalitat bàsica de l’Escola, l’eix central de la nostra actuació és la persona, en aquest cas l’estudiant, i això es reflecteix en l’atenció individualitzada que se li dedica, en l’organització dels ensenyaments i en el treball en equip.

Estem compromesos i implicats en la millora continua de la qualitat en benefici d’un millor servei i aquesta web és una mostra de la continuïtat de la nostra feina.

Us animo a utilitzar-la, opinar, fer propostes i entre tots millorar-la.

 

Direcció