Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Competència digital en salut 2.0 (e-Health)
Competència digital en salut 2.0 (e-Health)

L’objectiu del curs és adquirir i millorar els coneixements i habilitats en e-Health per donar respostes a les necessitats actuals de l’àrea de la salut, fent ús de la digitalització com a fil conductor per a la millora en eficàcia i eficiència de les intervencions dels professionals de la salut dirigides tant a la promoció i a l'educació de la salut de la població, així com potenciar els coneixements sobre salut dels professionals mitjançant la tecnologia i la digitalització per cuidar, formar, comunicar i tenir una adequada identitat digital a nivell professional i de la Institució.

 

Curs d'especialització. Any acadèmic 2018/2019

 

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Informació d'interès
Directora de l'Escola

Mercedes Abades

mabades@santpau.cat 

Coordinadora Titulació

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Coordinadora 1r Curs

Maria Serret

mserret@santpau.cat 

Coordinadora 2n Curs

Elvira Hernández

ehernandezma@santpau.cat 

Coordinadora 3r Curs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat 

Coordinadora 4t Curs

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Coordinadora de Mobilitat i intercanvis

Montserrat Guillaumet

mguillaumet@santpau.cat 

Coordinadora Recerca

Eva Román

eroman@santpau.cat 

Coordinadora de Qualitat

Rosalia Santesmases

rsantesmases@santpau.cat 

Coordinador de Recursos docents

Antonio Torres Quintana

atorresq@santpau.cat

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Coordinadores Màsters
Atenció d'infermeria a persones amb problemes cardíacs

Maria Teresa Ricart

mricart@santpau.cat

Infermeria gerontològica i geriàtrica

Elvira Hernández

ehernandezMa@santpau.cat 

Infermeria intensiva

Antonio Torres

atorresq@santpau.cat  

Infermeria oncològica

Adelaida Ramos

aramosf@santpau.cat 

Infermeria psiquiàtrica i salut mental

Seyla de Francisco

sdefrancisco@santpau.cat

Infermeria perioperatòria

Beatriz Campillo

bcampillo@santpau.cat 

Atenció d'infermeria al nen i a l'adolescent

Maria Serret

mserret@santpau.cat