Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Qualitat
Qualitat
Qualitat

L’EUI- Sant Pau té una cultura de la qualitat consolidada, basada en una llarga trajectòria en l’elaboració de polítiques, estratègies i accions dirigides a garantir i millorar la qualitat dels seus estudis, de l’activitat docent i de recerca, i de la seva gestió. El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’EUI- Sant Pau disposa de mecanismes que permeten planificar, executar i analitzar les actuacions, plantejar accions de millora i retre comptes a la societat. A on l’avaluació és considerada no com un fi, sinó com un mitjà per a aconseguir la qualitat desitjada, i un element cabdal per poder conèixer el grau de compliment del nostre centre.

SGIQ
+
SGIQ

Glosari
+
Glosari